om medium på hjul

Maj-Britt Medium på Hjul

Här är jag, en kvinna som är född i senare halvan av 1950-talet och som genomgått livets krumbukter, för det är ju så livet ser ut! Jag heter Maj-Britt och det är jag som står bakom Medium på hjul.

Mitt andliga sökande började hos mig i tidiga tonåren eftersom jag upplevt närvaro från andevärlden, hade sanndrömmar och funderade mycket på människors villkor. Lägg därtill en stark intuition och andra mystiska upplevelser. Jag praktiserade självlärd meditation i en tid när det verkligen upplevdes som ”flummigt”.

Efter 33 år som företagare inom lantbrukssektorn startades mitt nya företag 2005 inom hälsa och andlighet. Mina tjänster inkluderar coaching, andliga samtal och seanser likväl som djurkommunikation och husrensningar. Även kurser och utbildningar ges och majoriteten av företagets tjänster riktar sig till både privatpersoner och företag. 

Maj-Britt Medium på Hjul

Så mycket spännande möten jag har haft under åren. Så mycket kunskap och kärlek som förmedlats från andevärlden med total omsorg samt respekt för vår fria vilja. Så underbart det har varit att uppleva hur ett sådant möte kan förändra människors syn på sitt liv och får självförtroende och tillit till att allt sker till det bästa. Samt att lära sig be om hjälp från sina medhjälpare på andra sidan, när man behöver.

Sedan 2021 är mitt företag helt mobilt, i dubbel bemärkelse, därav mitt företagsnamn Medium på Hjul. Och det har sin naturliga förklaring: jag har förverkligat en dröm som innebär att jag bor i min husbil med min hundkompis Stella och blivit nomad. Och Europa har blivit mitt hem.

Att det blev så har sin orsak i att jag fick en ordentlig knuff i ryggen när läkningen och behandlingar i samband med cancer påminde mig om att livet är skört och värdefullt. Livet ska levas fullt ut och drömmar ska förverkligas, och det skall fyllas av lycka och tillit till att allt sker till mitt bästa.

Och där kommer min passion in för möjligheten att kunna vara en kanal för Den Andra Sidan. Så arbetet fortsätter med glädje.
Vill du ha små generella budskap kan du följa mig på ”Änglabud” på Facebook.

Maj-Britt